Společnost Stav-idea s.r.o.,

zastoupena jednatelem p.Josefem Benešem, podala návrh na insolvenci.

Seznam věřitelů: Justice.cz (str.10-11)